Mūsu kluba zvērests
Es
,
savu biedru priekšā, svinīgi zvēru!

Būt stipram un aizstāvēt vājākos!

Būt pieklājīgam un cienīt vecākos!

Būt attapīgam un ticēt saviem spēkiem!

Būt godīgam un taisnīgam, lai mana dvēsele paliek šķīsta, bet sirds laba.


Zvēru!