Соревнования в Риге.

24 января в Риге пройдут соревнования для начинающих (до синего пояса).
  
 

HANSU  CUP  2015


Organizatori: Latvijas  Taekvondo  federācija
Stirnu  iela  8,  Rīga,  LV‐1082,email:  ltkf@inbox.lv tālr:+371  29557526
www.taekvondo.lv
Vieta  un  datums Stirnu  iela  8,  ‘’VALEO’’,  Rīga,  LV-­1082
2015.gada  24.  Janvārī
Nolikums
Noteikumi:WTF,  ETU,  LTKF    sacensību  noteikumi
Dalības  nosacījumi:Katram  dalībniekam  jābūt  savai  taekvondo  uniformai  un  individuālajam
aizsargekipējumam,  kas  ir  sertificēti  ar  WTF.  Zobu  sargi  obligāti  visām  vecuma  grupām.
Sacensības  tiek  rīkotas  izmantojot  elektronisko  punktu  skaitīšanas  sistēmu  DAEDO,  ko  nodrošinās  sacensību  organizetāji.  Katram  dalībniekam  jābūt  elektroniskajām  DAEDO  zeķēm.
Pieteikuma  formas:Līdz  2015.  gada 20.janvārim
nepieciešams  atsūtīt  oficiālu  pieteikumu,  norādot  visu  
nepieciešamo  informāciju  (skatīt  pielikumu  Nr.1)  uz  e-­pastu  ltkf@inbox.lv
(  ja  pieteikumi  tiks  nosūtīti  ārpus  termiņa,  tad  par  katru  pieteikto  sportistu  3  EUR  soda  nauda).
Dalības  maksa:7  EUR  (  svara  kategorijas  maiņas  gadījumā  sacensību  dienā  papildus  jāpiemaksā  3  EUR.)
Reģistrācija:Dalībnieku  reģistrācija  un  svēršanās  24.janvārī  no  8:30  līdz  9:30  LTKF  sporta  bāzē  Stirnu  
ielā  8.
Svara  kategorijas  būs  apvienotas  gadījumā,  ja  kategorijā  būs  mazāk  par  3  dalībniekiem
Reģistrācijas  laikā,  katram  sacensību  dalībniekam  obligāti  jāuzrāda  LTKF
pase.
Sacensību  sākums:
2015.gada  24  janvārī  10:00
Vecuma  grupas  un  svara  kategorijas:
Bērni(  2007.-­2009.  dz.g.):
2  raundi  pa  1  minūtei
Zēni  un  meitenes:  
-­‐23  kg,  -­‐26  kg,  -­‐29kg,  -­‐33kg,  -­‐36  kg,  -­‐40kg,  -­‐45kg,  +45kg
Bērni(2004.-­‐2006.  dz.g.):
2  raundi  pa  1  minūtei
Zēni  un  meitenes:  
-­‐23  kg,  -­‐26  kg,  -­‐29kg,  -­‐33kg, ‐36  kg,  -­‐40kg,  -­‐45kg,  +45kg
Kadeti(2001.-­2003.  dz.g.)  
līdz  5  kup  ieskaitot:
3  raundi  pa  1  minūtei
Zēni:  
-­‐33kg,  -­‐37kg, ‐41kg,  -­‐45kg,  -­‐49kg,  -­‐53kg,  -­‐57kg,  -­‐61kg,  -­‐65kg,  +65kg
Meitenes:  
-­‐29kg,  -­‐33kg,  -­‐37kg,  -­‐41kg,  -­‐44kg, -­‐47kg,  -­‐51kg,  -­‐55kg,  -­‐59kg,  +59